ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด (อ่าน 179) 07 มี.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 103) 24 ก.พ. 61
โครการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 112) 22 ก.พ. 61
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 130) 10 ก.พ. 61
ประเมินโรงเรียนวัดไผ่ตัน ตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 รอบการประกวดในระดับชาติ (อ่าน 86) 05 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ O - NET (อ่าน 77) 29 ม.ค. 61
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู (อ่าน 181) 16 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 310) 11 พ.ย. 60