ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 151) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 (อ่าน 83) 13 ส.ค. 61
ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (อ่าน 62) 17 ก.ค. 61
เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด (อ่าน 268) 07 มี.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 187) 24 ก.พ. 61
โครการพัฒนาศักยภาพทางดนตรี โรงเรียนวัดไผ่ตัน (อ่าน 242) 22 ก.พ. 61
ชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 ประเภทประถมศึกษา ระดับชาติ (อ่าน 291) 10 ก.พ. 61
ประเมินโรงเรียนวัดไผ่ตัน ตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 5 รอบการประกวดในระดับชาติ (อ่าน 170) 05 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการคุมสอบ O - NET (อ่าน 142) 29 ม.ค. 61
ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันครู (อ่าน 341) 16 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 508) 11 พ.ย. 60