ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ
รายละเอียดผลงาน
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม - เด็กหญิงน้ำฝน คนชาญ 
ผ่านการคัดเลือกจากกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ ในวันเด็กแห่งชาติ 
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,09:19   อ่าน 108 ครั้ง